Türkçe English Δημοτική русский العربية French yos@gop.edu.tr

2021 TOGÜ DİPLOMA NOTU İLE YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANMIŞTIR. / 2021 TOGU PLACEMENT WITH DIPLOMA GRADE RESULTS ANNOUNCED

(TR)

2021 TOGÜ Diploma Notu ile Yerleştirme Sonuçları açıklanmıştır. Yerleştirme sonuçlarına yos.gop.edu.tr adresinde yer alan "öğrenci girişi" kısmından kullanıcı adı ve parola bilgileri girilerek ulaşılabilecektir.

2021 TOGÜ Diploma Notu ile Yerleştirme ile üniversitemizde eğitim hakkı kazanan uluslararası öğrenciler, kayıtlarını 14 Ekim 2021 - 22 Ekim 2021 tarihleri arasında yapabileceklerdir.

Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler:

 1. Lise Diplomasının aslı ve fotokopisi
 2. Not döküm cetvelinin (Transkript) aslı ve fotokopisi
 3. Denklik Belgesinin aslı: Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığından (Eğitim Ataşeliği) ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği’nden (Eğitim Müşavirliği) alınan belge.  
 4. Varsa, Türkçe dil yeterlilik belgesinin aslı ve fotokopisi
 5. Kabul Mektubu
 6. Pasaport fotokopisi
 7. Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin fotokopisi
 8. T.C. uyruklu adayların Kimlik Kartı fotokopisi,

       * B2, C1veya C2 seviyede TÖMER veya TYS (Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yeterlik Sınavı) belgesine sahip olan öğrenciler TÖMER Türkçe hazırlık eğitiminden muaf tutulurlar.

Lise eğitimlerini T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayan adayların Türkçesi yeterli olarak kabul edilir.

 • Kayıtların öğrenciler tarafından şahsen yapılması zorunludur.
 • Kayıt yeri: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Zemin Kat B Blok, Taşlıçiftlik Kampüsü/Tokat
 • Kayıt tarihleri: 14 Ekim 2021 - 22 Ekim 2021

ÖNEMLİ NOT: TÖMER (Yeterlilik, Kur Atlama ve Türkçe Eğitimi) ile ilgili detaylı bilgi için tomer.gop.edu.tr adresini ziyaret ediniz. 

TÖMER iletişim: +903562521616 (Dahili: 1494 ve 1495)

 

 

(EN)

2021 TOGU  Placement with Diploma Grade Results have been announced. Placement results can be accessed by entering the username and password information from the "student login" section of the yos.gop.edu.tr address.

International students who have the right to study at our university with the 2021 TOGU  Placement with Diploma Grade will be able to enroll between October 14, 2021 - October 22, 2021.

Documents Required for Final Registration:

 1. Original copy and photocopy of High School Diploma
 2. Original copy and photocopy of transcript (Transcript)
 3. Original Certificate of Equivalence: The Document of showing the applicant's high school diplomas are equivalent to the diplomas received from Turkish high schools should be obtained from the Ministry of National Education (Education Attaché) or the Turkish Embassy (Education Consultancy) in their country.
 4. Original and photocopy of Turkish language proficiency certificate, if any
 5. Letter of acceptance
 6. Photocopy of the passaport
 7. Photocopy of the student visa to be obtained from foreign representatives
 8. T.R. Identity Card photocopy of national candidates,

       * Students who have TÖMER or TYS (Yunus Emre Institute Turkish Proficiency Exam) certificate at B2, C1 or C2 level are exempted from TÖMER Turkish preparatory education.

The Turkish language of the candidates who complete their high school education at schools affiliated to the Turkish Ministry of National Education  is considered sufficient.

 • Registrations must be made personally by students.
 • Registration place: Tokat Gaziosmanpaşa University International Relations Office, Faculty of Engineering and Architecture, Ground Floor B Block, Taşlıçiftlik Campus/Tokat
 • Registration dates: October 14, 2021 - October 22, 2021

IMPORTANT NOTE: For detailed information about TÖMER (Qualification, Course Exemption and Turkish Education), please visit tomer.gop.edu.tr.

TÖMER contact: +903562521616 (Ext: 1494 and 1495)


14 Ekim 2021, Perşembe