Türkçe English Δημοτική русский العربية French yos@gop.edu.tr

Tüm Duyurular

14
Ekim
2021 TOGÜ DİPLOMA NOTU İLE YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANMIŞTIR. / 2021 TOGU PLACEMENT WITH DIPLOMA GRADE RESULTS ANNOUNCED
(TR) 2021 TOGÜ Diploma Notu ile Yerleştirme Sonuçları açıklanmıştır. Yerleştirme sonuçlarına yos.gop.edu.tr adresinde yer alan "öğrenci girişi" kısmından kullanıcı adı ve parola bilgileri girilerek ulaşılabilecektir. 2021 TOGÜ Diploma Notu ile Yerleştirme ile üniversitemizde eğitim hakkı kazanan uluslararası öğrenciler, kayıtlarını 14 Ekim 2021 - 22 Ekim 2021 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler: Lise Diplomasının aslı ve fotokopisi Not döküm cetvelinin (Transkript) aslı ve fotokopisi Denklik Belgesinin aslı: Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığından (Eğitim Ataşeliği) ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği’nden (Eğitim Müşavirliği) alınan belge.   Varsa, Türkçe dil yeterlilik belgesinin aslı ve fotokopisi Kabul Mektubu Pasaport fotokopisi Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin fotokopisi T.C. uyruklu adayların Kimlik Kartı fotokopisi,        * B2, C1veya C2 seviyede TÖMER veya TYS (Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yeterlik Sınavı) belgesine sahip olan öğrenciler TÖMER Türkçe hazırlık eğitiminden muaf tutulurlar. Lise eğitimlerini T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayan adayların Türkçesi yeterli olarak kabul edilir. Kayıtların öğrenciler tarafından şahsen yapılması zorunludur. Kayıt yeri: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Zemin Kat B Blok, Taşlıçiftlik Kampüsü/Tokat Kayıt tarihleri: 14 Ekim 2021 - 22 Ekim 2021 ÖNEMLİ NOT: TÖMER (Yeterlilik, Kur Atlama ve Türkçe Eğitimi) ile ilgili detaylı bilgi için tomer.gop.edu.tr adresini ziyaret ediniz.  TÖMER iletişim: +903562521616 (Dahili: 1494 ve 1495)     (EN) 2021 TOGU  Placement with Diploma Grade Results have been announced. Placement results can be accessed by entering the username and password information from the "student login" section of the yos.gop.edu.tr address. International students who have the right to study at our university with the 2021 TOGU  Placement with Diploma Grade will be able to enroll between October 14, 2021 - October 22, 2021. Documents Required for Final Registration: Original copy and photocopy of High School Diploma Original copy and photocopy of transcript (Transcript) Original Certificate of Equivalence: The Document of showing the applicant's high school diplomas are equivalent to the diplomas received from Turkish high schools should be obtained from the Ministry of National Education (Education Attaché) or the Turkish Embassy (Education Consultancy) in their country. Original and photocopy of Turkish language proficiency certificate, if any Letter of acceptance Photocopy of the passaport Photocopy of the student visa to be obtained from foreign representatives T.R. Identity Card photocopy of national candidates,        * Students who have TÖMER or TYS (Yunus Emre Institute Turkish Proficiency Exam) certificate at B2, C1 or C2 level are exempted from TÖMER Turkish preparatory education. The Turkish language of the candidates who complete their high school education at schools affiliated to the Turkish Ministry of National Education  is considered sufficient. Registrations must be made personally by students. Registration place: Tokat Gaziosmanpaşa University International Relations Office, Faculty of Engineering and Architecture, Ground Floor B Block, Taşlıçiftlik Campus/Tokat Registration dates: October 14, 2021 - October 22, 2021 IMPORTANT NOTE: For detailed information about TÖMER (Qualification, Course Exemption and Turkish Education), please visit tomer.gop.edu.tr. TÖMER contact: +903562521616 (Ext: 1494 and 1495)
07
Ekim
2021 TOGÜ DİPLOMA NOTU İLE YERLEŞTİRME / 2021 TOGU APPLICATION WITH DIPLOMA SCORE 
  2021-2022 Eğitim Öğretim yılı için üniversitemize DİPLOMA NOTU ile başvuru yapacak uluslararası öğrenciler, tercihlerini 06 Ekim 2021 saat 00:01 - 12 Ekim 2021 saat 23:59 tarihleri arasında yapılabilecektir. Başvuru yapmak için lütfen aşağıdaki bağlantı adresinde yer alan “Sisteme kayıt ol” sekmesini tıklayınız, gerekli bilgileri doldurunuz ve sınav ücretini ödeyiniz (Sınav ücreti yalnızca online ödeme yoluyla kredi kartı veya banka kartıyla yapılabilecektir). https://yos.gop.edu.tr/ International students who will apply to our university with a DIPLOMA GRADE for the 2021-2022 Academic Year will be able to make their application through the online application system between 06 October 2021 at 00:01  and 12 October 2021 at 23:59. To apply, please click on the "Register" button at the link below, fill in the necessary information and pay the exam fee (Exam fee can only be paid online by credit card or debit card). https://yos.gop.edu.tr/ Tercih ücreti 900 TL (Türk Lirası)  Ücret sistem üzerinden sanal pos aracılığıyla ödenecektir.  Application fee 900 TL (Turkish Lira) The fee will be paid through the system via virtual pos.     2021 TOGÜ DİPLOMA NOTU İLE YERLEŞTİRME KONTENJANLARI / QUOTAS FOR 2021 TOGU APPLICATION WITH DIPLOMA SCORE   Önemli Not: İngilizce Öğretmenliği (Eğitim Fakültesi), İngiliz Dili ve Edebiyatı (Fen Edebiyat Fakültesi), Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (Tokat Meslek Yüksekokulu) bölümlerinde 1 yıl süreyle zorunlu İngilizce hazırlık, İslami İlimler (İslami İlimler Fakültesi) bölümünde ise 1 yıl süreyle zorunlu Arapça hazırlık sınıfı bulunmaktadır.    Important Note: The English Language Teaching (Faculty of Education), English Language and Literature (Faculty of Letters and Sciences), Applied English and Translation (Tokat Vocational School) have compulsory English language preparatory class for 1 year, and Islamic Sciences (Faculty of Islamic Sciences) have compulsory Arabic language preparatory class for 1 year. 
11
Ağustos
2021 - 2022 ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN KAYIT TARİHLERİ VE KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Üniversitemizde eğitim hakkı kazanan uluslararası öğrenciler, kayıtlarını 12 Ağustos - 4 Ekim 2021 tarileri arasında yaptırabileceklerdir. Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler: Lise Diplomasının aslı ve fotokopisi Not döküm cetvelinin (Transkript) aslı ve fotokopisi Denklik Belgesinin aslı: Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığından (Eğitim Ataşeliği) ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği’nden (Eğitim Müşavirliği) alınan belge.  NOT: Öğrenciler bu belgeyi hemen vermek zorunda değildir. Bu belge kayıt yaptırılan akademik yılın sonuna kadar teslim edilmelidir. Varsa, Türkçe dil yeterlilik belgesinin (en az B2 başarı düzeyinde) aslı ve fotokopisi Kabul Mektubu Pasaport fotokopisi,  Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin fotokopisi T.C. uyruklu adayların Kimlik Kartı fotokopisi Mavi kart sahipleri için mavi kart fotokopisi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği        * B2, C1veya C2 seviyede TÖMER veya TYS (Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yeterlik Sınavı) belgesine sahip olan öğrenciler TÖMER Türkçe hazırlık eğitiminden muaf tutulurlar.         Lise eğitimlerini T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayan adayların Türkçesi yeterli olarak kabul edilir. Kayıtların öğrenciler tarafından şahsen yapılması zorunludur. Kayıt yeri: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü İdari Ofis, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi B Blok, Taşlıçiftlik Kampüsü/Tokat Kayıt tarihleri: 12 Ağustos - 4 Ekim 2021.   ÖNEMLİ NOT: TÖMER (Yeterlilik, Kur Atlama ve Türkçe Eğitimi) ile ilgili detaylı bilgi için tomer.gop.edu.tr adresini ziyaret ediniz.  TÖMER iletişim: +903562521616 (Dahili: 1494 ve 1495)
18
Temmuz
TOGÜ YÖS 2021 YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANMIŞTIR
TOGÜ YÖS 2021 yerleştirme sonuçlarına yos.gop.edu.tr adresinde yer alan "öğrenci girişi" kısmından kullanıcı adı ve parola bilgileri girilerek ulaşılabilecektir. TOGÜ YÖS 2021 yerleştirme ile üniversitemizde eğitim hakkı kazanan uluslararası öğrenciler, kayıtlarını linkte (2021 - 2022 akademik takvimi)  belirtilen tarihlerde yapabileceklerdir. Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler: Lise Diplomasının aslı ve fotokopisi Not döküm cetvelinin (Transkript) aslı ve fotokopisi Denklik Belgesinin aslı: Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığından (Eğitim Ataşeliği) ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği’nden (Eğitim Müşavirliği) alınan belge.   Varsa, Türkçe dil yeterlilik belgesinin aslı ve fotokopisi Kabul Mektubu Pasaport fotokopisi Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin fotokopisi T.C. uyruklu adayların Kimlik Kartı fotokopisi,        * B2, C1veya C2 seviyede TÖMER veya TYS (Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yeterlik Sınavı) belgesine sahip olan öğrenciler TÖMER Türkçe hazırlık eğitiminden muaf tutulurlar.         Lise eğitimlerini T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayan adayların Türkçesi yeterli olarak kabul edilir. Kayıtların öğrenciler tarafından şahsen yapılması zorunludur. Kayıt yeri: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Zemin Kat B Blok, Taşlıçiftlik Kampüsü/Tokat Kayıt tarihleri: 2021 - 2022 Akademik Takvimi için Tıklayınız ÖNEMLİ NOT: TÖMER (Yeterlilik, Kur Atlama ve Türkçe Eğitimi) ile ilgili detaylı bilgi için tomer.gop.edu.tr adresini ziyaret ediniz.  TÖMER iletişim: +903562521616 (Dahili: 1494 ve 1495)
18
Haziran
TOGÜ YÖS SONUÇLARI AÇIKLANMIŞTIR / ANNOUNCEMENT OF TOGÜ YÖS RESULTS
02.06.2021 Tarihinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde gerçekleştirilen TOGÜ YÖS sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarına yos.gop.edu.tr adresinde yer alan "öğrenci girişi" kısmından kullanıcı adı ve parola bilgileri girilerek ulaşılabilecektir. Üniversitemizde öğrenim görmek için TOGÜ YÖS puanlarıyla tercihte bulunacak olan adaylar 22.06.2021-07.07.2021 tarihleri arasında yos.gop.edu.tr adresinde yer alan "öğrenci girişi" kısmından başvuru yapabileceklerdir. Adaylar başvuru esnasında 5 (beş) farklı bölüm tercihinde bulunabileceklerdir. Kontenjan bilgisi ve başvuru detayları için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız: https://iso.gop.edu.tr/duyuruDetay.aspx?d=tr-TR&m=duyuru_detay&mk=36044&id=10870     The results of TOGÜ YÖS held at Tokat Gaziosmanpaşa University on 02.06.2021 have been announced. Exam results can be accessed by entering the username and password at the "student login" section on yos.gop.edu.tr. Candidates who will choose to study at our university with TOGÜ YÖS scores will be able to apply between 22.06.2021 - 07.07.2021 from the "student entry" section on yos.gop.edu.tr. Candidates will be able to choose 5 (five) different departments during the application process.   For quota information and application details, please click the link below: https://iso.gop.edu.tr/duyuruDetay.aspx?d=en-US&m=duyuru_detay&mk=36044&id=10871
16
Haziran
2021 TOGÜ YÖS MISIR / 2021 TOGU YOS EGYPT
Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından 15 Ağustos 2021 tarihinde Mısır’ın Kahire şehrinde yabancı öğrenci sınavı (YÖS) düzenlenecektir. Sınavın organizasyonu Goint Career Eğitim Danışmanlık tarafından yapılacaktır. İletişim: +905449330078     International Students Exam (YÖS) will be organized by TOGU International Relations Office on 15/08/2021 in Cairo, Egypt. The organization of the exam will be executed by Goint Career Education Consultancy. Contact Number: +905449330078
09
Haziran
TOGU YÖS SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE BAŞVURU TARİHLERİ HAKKINDA / ANNOUNCEMENT OF TOGU YOS RESULTS AND APPLICATION DATES
02.06.2021 Tarihinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde gerçekleştirilen TOGU YOS sonuçları 18.06.2021 tarihinde açıklanacaktır. Sınav sonuçlarına yos.gop.edu.tr adresinde yer alan "öğrenci girişi" kısmından kullancı adı ve parola bilgileri girilerek ulaşılabilecektir. Sonuçların açıklanacağı tarihte yos.gop.edu.tr  ve iso.gop.edu.tr adreslerinde başvuru koşulları, kontenjanlar ve başvuru tarihleriyle ilgili detaylı bilgilerin yer alacağı bir duyuru yapılacaktır.     TOGU YOS will be announced on 18.06.2021. Exam results can be accessed by entering the user name and password at the "student login" section at yos.gop.edu.tr On the date of the announcement of the results, another announcement will be made at yos.gop.edu.tr and iso.gop.edu.tr with detailed information about application conditions, quotas, and application dates.
29
Mayıs
TOGÜ YÖS-1 İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HATIRLATMA / IMPORTANT REMINDER ABOUT TOGÜ YÖS-1
TOGÜ Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) 2 Haziran 2021 saat 14:00'te Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Kampüsü'nde yer alan 15 Temmuz Kongre Merkezi'nde yapılacaktır. Sınava kabul edilen öğrenciler, yos.gop.edu.tr adresinde yer alan "öğrenci girişi" kısmından kullanıcı adı ve parolalarını girerek "sınav giriş belgelerine" ulaşabilirler. Adayların sınavın başlama saatinden 1 saat önce (en geç 13:00'te) sınavın yapılacağı merkezde bulunmaları gerekmektedir. Adayların sınava gelirken yanlarında: Sınav giriş belgesi Kurşun kalem ve silgi Pasaport veya kimlik kartı Maske bulundurmaları zorunludur. Adayların Covid 19 tedbirleri kapsamında sınav süresince maske takmaları gerekmektedir. Not: Üniversitemizin Taşlıçiftlik Kampüsü'nde bulunan sınav merkezine şehir merkezinden taksi veya 101 numaralı sarı üniversite minibüsleri ile ulaşım sağlanabilmektedir.     TOGU Foreign Student Exam (YÖS) will be held on June 2, 2021 at 14:00 at the 15 Temmuz Kongre Merkezi (15 July Congress Center) located in Tokat Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus. Students who have been accepted for the exam can access their "exam entrance documents" by entering their username and password in the "student use" section of the yos.gop.edu.tr address. Candidates are required to be in the center where the exam will take place 1 hour before the start of the exam (13:00 at the latest). Candidates are required to have: Exam entry document Pencil and eraser Passport or ID card Mask Candidates are required to wear a mask during the exam within the scope of Covid 19 measures. Note: You can reach the exam center located in Taşlıçiftlik Campus of our university from the city center by taxi or yellow university minibuses with the number 101.
18
Mayıs
2021 TOGÜ YÖS-1 ERTELENMİŞTİR / 2021 TOGÜ YÖS-1 IS POSTPONED / 2021 TOGÜ YÖS-1 EST REPORTÉ
23 Mayıs 2021 tarihinde saat 14:00'te yapılması planlanan 2021 TOGÜ YÖS-1, pandemiden kaynaklı haftasonu seyahat kısıtlaması tedbrileri kapsamında sınava girecek öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için 02.06.2021 Çarşamba saat 14:00'e ertelenmiştir. Buna bağlı olarak sınav başvuruları da 25.05.2021 tarihi saat 23:59'a kadar uzatılmıştır. Önemli Not: Sınava giriş başvuruları kabul edilen öğrenciler sınav giriş belgelerini 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren kullanıcı adı ve şifrelerini girerek kullanıcı sayfalarından alabileceklerdir.     2021 TOGÜ YÖS-1, which is planned to be held on May 23rd, 2021 at 14:00, has been postponed to 02.06.2021 Wednesday at 14:00 due to the pandemic travel restriction measures, that prevent students from sitting for the exam on weekends.  Accordingly, the exam applications have been extended until 23:59 on 25.06.2021. Important Note: Students whose applications are accepted for the exam will be able to get their exam entry documents from the users page by entering their usernames and passwords  from June 27, 2021 on.   2021 TOGÜ YÖS-1, qui devrait avoir lieu le 23 mai 2021 à 14h00, a été reporté au 02.06.2021 mercredi à 14h00 en raison des mesures de pandémie de restriction de voyage , qui empêchent les étudiants de se présenter à l'examen pendant les weekends. En conséquence, l'enregistrement pour l'examen a été prolongé jusqu'à 23h59 le 25.06.2021. Remarque Importante: les étudiants dont les candidatures sont acceptées pour l'examen pourront obtenir leurs documents d'entrée à l'examen à partir du 27 juin 2021, de la page des utilisateurs en saisissant leurs noms d'utilisateur et mots de passe.
28
Nisan
AZERBAYCAN VE KAZAKİSTAN YABANCI ÖĞRENCİ SINAVLARI (YÖS) HAKKINDA / NOTIFICATION ABOUT AZERBAIJAN AND KAZAKISTAN INTERNATIONAL STUDENT EXAM (YOS)
Üniversitemiz tarafından 8 Nisan 2021'de Azerbaycan'da ve 25 Nisan 2021'de Kazakistan'da yapılması planlanan TOGÜ - YÖS (Yabancı Öğrenci Sınavı) sınavların uygulanacağı ülkelerin aldıkları pandemi tedbirlerinden dolayı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Sınavların uygulanacağı güncel tarihler üniversitemiz web sayfalarından ve sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.   Due to the pandemic measures taken by the countries, where TOGÜ-YÖS exams (in Azerbaijan on April 8, 2021 and in Kazakhstan on April 25, 2021) planned to be held by TOGÜ, the exams have been postponed to a later date. The updated information on the exams will be announced on our university's official pages and social media accounts.