Türkçe English Δημοτική русский العربية French yos@gop.edu.tr

Duyurular

24
Mayıs
2022-2023 ACADEMIC YEAR GRADUATE PROGRAMS APPLICATION PERIOD IS OPEN
2022-2023 academic year graduate programs application period is open now. Application Documents: Copy of Diploma or Certificate of Graduation Copy of Transcript Copy of Passport Copy of TÖMER certificate (if available) Copy of English proficiency certificate (for PhD programs) Important Note: In order to apply PhD programs, students must have one of the English proficiency test results below: YDS/E-YDS/YÖKDİL English 55 points PTE Academic 50 points TOEFL IBT 66 points Application Deadline: 24 June 2022 Website: Please visit apply.gop.edu.tr for the names of graduate programs, application and registration documents, program fees and other questions. E-mail: graduate@gop.edu.tr +90 356 252 16 16 (1177)
14
Ekim
2021 TOGÜ DİPLOMA NOTU İLE YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANMIŞTIR. / 2021 TOGU PLACEMENT WITH DIPLOMA GRADE RESULTS ANNOUNCED
(TR) 2021 TOGÜ Diploma Notu ile Yerleştirme Sonuçları açıklanmıştır. Yerleştirme sonuçlarına yos.gop.edu.tr adresinde yer alan "öğrenci girişi" kısmından kullanıcı adı ve parola bilgileri girilerek ulaşılabilecektir. 2021 TOGÜ Diploma Notu ile Yerleştirme ile üniversitemizde eğitim hakkı kazanan uluslararası öğrenciler, kayıtlarını 14 Ekim 2021 - 22 Ekim 2021 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler: Lise Diplomasının aslı ve fotokopisi Not döküm cetvelinin (Transkript) aslı ve fotokopisi Denklik Belgesinin aslı: Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığından (Eğitim Ataşeliği) ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği’nden (Eğitim Müşavirliği) alınan belge.   Varsa, Türkçe dil yeterlilik belgesinin aslı ve fotokopisi Kabul Mektubu Pasaport fotokopisi Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin fotokopisi T.C. uyruklu adayların Kimlik Kartı fotokopisi,        * B2, C1veya C2 seviyede TÖMER veya TYS (Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yeterlik Sınavı) belgesine sahip olan öğrenciler TÖMER Türkçe hazırlık eğitiminden muaf tutulurlar. Lise eğitimlerini T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayan adayların Türkçesi yeterli olarak kabul edilir. Kayıtların öğrenciler tarafından şahsen yapılması zorunludur. Kayıt yeri: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Zemin Kat B Blok, Taşlıçiftlik Kampüsü/Tokat Kayıt tarihleri: 14 Ekim 2021 - 22 Ekim 2021 ÖNEMLİ NOT: TÖMER (Yeterlilik, Kur Atlama ve Türkçe Eğitimi) ile ilgili detaylı bilgi için tomer.gop.edu.tr adresini ziyaret ediniz.  TÖMER iletişim: +903562521616 (Dahili: 1494 ve 1495)     (EN) 2021 TOGU  Placement with Diploma Grade Results have been announced. Placement results can be accessed by entering the username and password information from the "student login" section of the yos.gop.edu.tr address. International students who have the right to study at our university with the 2021 TOGU  Placement with Diploma Grade will be able to enroll between October 14, 2021 - October 22, 2021. Documents Required for Final Registration: Original copy and photocopy of High School Diploma Original copy and photocopy of transcript (Transcript) Original Certificate of Equivalence: The Document of showing the applicant's high school diplomas are equivalent to the diplomas received from Turkish high schools should be obtained from the Ministry of National Education (Education Attaché) or the Turkish Embassy (Education Consultancy) in their country. Original and photocopy of Turkish language proficiency certificate, if any Letter of acceptance Photocopy of the passaport Photocopy of the student visa to be obtained from foreign representatives T.R. Identity Card photocopy of national candidates,        * Students who have TÖMER or TYS (Yunus Emre Institute Turkish Proficiency Exam) certificate at B2, C1 or C2 level are exempted from TÖMER Turkish preparatory education. The Turkish language of the candidates who complete their high school education at schools affiliated to the Turkish Ministry of National Education  is considered sufficient. Registrations must be made personally by students. Registration place: Tokat Gaziosmanpaşa University International Relations Office, Faculty of Engineering and Architecture, Ground Floor B Block, Taşlıçiftlik Campus/Tokat Registration dates: October 14, 2021 - October 22, 2021 IMPORTANT NOTE: For detailed information about TÖMER (Qualification, Course Exemption and Turkish Education), please visit tomer.gop.edu.tr. TÖMER contact: +903562521616 (Ext: 1494 and 1495)
07
Ekim
2021 TOGÜ DİPLOMA NOTU İLE YERLEŞTİRME / 2021 TOGU APPLICATION WITH DIPLOMA SCORE 
  2021-2022 Eğitim Öğretim yılı için üniversitemize DİPLOMA NOTU ile başvuru yapacak uluslararası öğrenciler, tercihlerini 06 Ekim 2021 saat 00:01 - 12 Ekim 2021 saat 23:59 tarihleri arasında yapılabilecektir. Başvuru yapmak için lütfen aşağıdaki bağlantı adresinde yer alan “Sisteme kayıt ol” sekmesini tıklayınız, gerekli bilgileri doldurunuz ve sınav ücretini ödeyiniz (Sınav ücreti yalnızca online ödeme yoluyla kredi kartı veya banka kartıyla yapılabilecektir). https://yos.gop.edu.tr/ International students who will apply to our university with a DIPLOMA GRADE for the 2021-2022 Academic Year will be able to make their application through the online application system between 06 October 2021 at 00:01  and 12 October 2021 at 23:59. To apply, please click on the "Register" button at the link below, fill in the necessary information and pay the exam fee (Exam fee can only be paid online by credit card or debit card). https://yos.gop.edu.tr/ Tercih ücreti 900 TL (Türk Lirası)  Ücret sistem üzerinden sanal pos aracılığıyla ödenecektir.  Application fee 900 TL (Turkish Lira) The fee will be paid through the system via virtual pos.     2021 TOGÜ DİPLOMA NOTU İLE YERLEŞTİRME KONTENJANLARI / QUOTAS FOR 2021 TOGU APPLICATION WITH DIPLOMA SCORE   Önemli Not: İngilizce Öğretmenliği (Eğitim Fakültesi), İngiliz Dili ve Edebiyatı (Fen Edebiyat Fakültesi), Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (Tokat Meslek Yüksekokulu) bölümlerinde 1 yıl süreyle zorunlu İngilizce hazırlık, İslami İlimler (İslami İlimler Fakültesi) bölümünde ise 1 yıl süreyle zorunlu Arapça hazırlık sınıfı bulunmaktadır.    Important Note: The English Language Teaching (Faculty of Education), English Language and Literature (Faculty of Letters and Sciences), Applied English and Translation (Tokat Vocational School) have compulsory English language preparatory class for 1 year, and Islamic Sciences (Faculty of Islamic Sciences) have compulsory Arabic language preparatory class for 1 year. 
Tüm Duyurular

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Uluslararası Öğrenci Başvuru Sistemine Hoşgeldiniz

Öğrenci Girişi Sisteme Kayıt Ol Belge Doğrulama