Türkçe English Δημοτική русский العربية French yos@gop.edu.tr

2021 TOGÜ YÖS MISIR / 2021 TOGU YOS EGYPT

Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından 15 Ağustos 2021 tarihinde Mısır’ın Kahire şehrinde yabancı öğrenci sınavı (YÖS) düzenlenecektir. Sınavın organizasyonu Goint Career Eğitim Danışmanlık tarafından yapılacaktır.

İletişim: +905449330078  

 

International Students Exam (YÖS) will be organized by TOGU International Relations Office on 15/08/2021 in Cairo, Egypt. The organization of the exam will be executed by Goint Career Education Consultancy.

Contact Number: +905449330078


16 Haziran 2021, Çarşamba